Polska Akademia Nauk w Warszawie

Kontrapunkt V Projekt – Aleksander Mirek, 2100 m2, concrete skin 13 mm, silvergrey FE/MA