Sąd Okręgowy w Poznaniu

8500 m2, concrete skin 13 mm, silvergrey FE